Državna prvaka 2009 - Plesni tečaji v Celju - PLESNA ŠOLA CELJE

Plesna šola FLAMENCO Celje
Pojdi na vsebino

Glavni meni:

Svet plesa > Plesne novice
Državna prvaka v standardnih in latinsko ameriških plesih 2009 sta.... Kdo že?

V ponedeljek popoldne je Marko Vodnik, športni direktor sekcije za standardne in latinskoameriške plese, poslal drugouvršèenemu in prvouvršèenemu paru pismo, v katerem piše, da je prišlo do pomote.

"Na državnem prvenstvu v kombinaciji dne, 3. 10. 2009, v Raèah je prišlo do napaène razglasitve rezultata v èlanski konkurenci, ki sem jo našel pri pregledu rezultatov v nedeljo 4. 10. 2009. Zato sem takoj vložil pritožbo na PZS in ustavil objavo rezultata na straneh PZS. Po preverbi vseh sodniških listov in kontroli izraèuna sem po funkciji dolžan narediti uradno obvestilo. 1. mesto je osvojil par Miha Vodièar in Nadija Bièkova in 2. mesto Luca Bussoleti in Tjaša Vuliè. Vsi ostali rezultati so pravilni. Žal mi je, da je prišlo do tega in se vsem oškodovanim za to v svojem imenu in imenu PZS iskreno opravièujem."


Razlog leži v tem, da sta bila para po skoraj vseh možnih pravilih izenaèena in v poštev je prišlo pravilo št. 11 skating sistema, ki pa ga oèitno PZS-jev raèunalniški sistem ne opravi samodejno. Potrebno je bilo res ogromno matematiène akrobacije, da sem izraèunal po kakšnem kljuèu sta Miha in Nadiya postala prvaka in tu je razlaga:


Pravilo 9: Zmagovalec je tisti plesni par, katerega seštevek rezultatov v posameznih plesih je nižji. Po tem pravilu sta imela oba para enak rezultat: Vodièar Bychkova: 1111123442 = 20 Bussoletti Vuliè: 3333311111 = 20 Pravilo 10: Èe je rezultat izenaèen, potem zmaga tisti par, ki je zmagal v veèjem številu plesov. In glej ga zlomka, oba sta zmagala v 5 plesih. Pravilo 11: Tu se vse sodniške ocene (prav vse) napiše v ravno vrsto, kot bi bile ocene za en sam ples. Po tem seštevku pa Bussoletti in Vuliè premagata Vodièarja in Bychkovo s 35 proti 22 v številu 1. mest.


Miha in Nadyja:
1221112212111212211111122112112111223422233343223434422244442232342222
Luca in Tjaša:
4133533523253351334325233533523342311211111121111111111111111111111111

Ampak, po pravilu 11 mora zmagovalni par dobiti absolutno veèino 1. mest. Èe je bilo 10 plesov in 7 sodnikov, potem bi Luca in Tjaša potrebovala 36 prvih mest. Ker sta absolutno veèino zgrešila le za eno prvo mesto, se upošteva pravilo 8... ali po domaèe zaèneš šteti še 2. mesta. Teh sta Miha in Nadiya zbrala 29, Luca in Tjaša pa le 8. Konèni rezultat: Miha in Nadiya 51 prvih in drugih mest, Luca in Tjaša pa 43. Državna prvaka sta torej Miha Vodièar in Nadiya Bychkova.Delite z ostalimi na FacebookuNa državnem prvenstvu v kombinaciji dne, 3. 10. 2009, v Račah je prišlo do napačne razglasitve rezultata v članski konkurenci
Nazaj na vsebino | Nazaj na glavni meni