Plesnivecer - ODLOKI - Plesni tečaji - Plesna šola - Družabni plesi v paru

Pojdi na vsebino
Odločitve Vlade so bile objavljene v Uradnem listu RS št. 96/21 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202196) in so začele veljati z današnjim dnem 18. 6. 2021. Nove omejitve veljajo do vključno 27. 6. 2021. Z Odlokom o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 so spremenjeni pogoji za organizacijo množičnih športno rekreativnih prireditev netekmovalnega značaja (brez merjenja časa oziroma brez razvrščanja udeležencev glede na dosežek). Število udeležencev na športno rekreativnih prireditvah netekmovalnega značaja je dovoljeno do 100 oseb (udeleženci in organizatorji skupaj) brez izpolnjevanja pogoja PCT (negativni rezultat testa PCR ali HAG na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolevnosti), oziroma nad 100 oseb ob upoštevanju pogoja PCT. Če so športno rekreativne prireditve organizirane, kot tekmovanja (z merjenjem časa oziroma z razvrščanjem udeležencev glede na dosežek) marajo vsi udeleženci prireditve izpolnjevati pogoje PCT skladno z Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov. Izpolnjevanje pogojev PCT na javnih športno rekreativnih prireditvah z več, kot 100 udeleženci, ne velja za mlajše od 18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani, skrbniki, šolo ali drugo ustanovo udeleženi na prireditvi. Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2073/odlok-o-zacasni-omejitvi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2. Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 87. redni seji dne 22. 7. 2021 sprejela dopolnitve Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov in podaljšala njegovo veljavnost.Vlada je z dopolnitvami prav tako podaljšala veljavnost vseh drugih odlokov, ki neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje športne dejavnosti.Odločitve Vlade so bile objavljene v Uradnem listu RS št. 120/21 (https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021120.pdf) in so začele veljati z današnjim dnem, 23. 7. 2021. Veljavne omejitve so podaljšane do vključno 1. 8. 2021.Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov uvaja dve dodatni obveznosti za organizatorje športnih prireditev s ciljem preprečevanja širjenja virusa SARS-CoV-2 oz. varovanja javnega zdravja:(1) Organizatorji športnih prireditev (športnih tekmovanj in drugih športno-rekreativnih prireditev) morajo s pisnim obvestilom na vidnem mestu obvestiti vse udeležence športne prireditve (športnike oz. tekmovalce in člane njihovih ekip, drugo organizacijsko osebje ter gledalce) o predpisanem izpolnjevanju pogojev PCT za udeležbo na športnih prireditvah.(2) Nadzor nad izpolnjevanjem pogojev PCT za udeležbo na športnih prireditvah (športnih tekmovanjih in drugih športno-rekreativnih prireditvah) mora izvajati organizator športne prireditve za vse udeležence (športnike oz tekmovalce in člane njihovih ekip, drugo organizacijsko osebje ter gledalce) na način, da vzpostavi neposredno preverjanje izpolnjevanja pogojev že ob vstopu na športno prireditve. V kolikor udeleženec ne izkaže izpolnjevanja pogojev PCT, ga organizator ne sme spustiti na športno prireditev.
Nazaj na vsebino